Über uns

Das Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien – ZIS – wurde 1981 gegründet als eine unabhängige, gemeinnützige und überparteiliche Organisation. Es setzt sich ein für die Förderung der Integration der in Bremen lebenden Migrant:innen bei gleichzeitiger Wahrung der kultureller Eigenständigkeiten.

Das ZIS hat seine Geschäftsstelle in Bremen-Gröpelingen und führt interkulturelle Gemeinwesenarbeit in mehreren Stadtteilen durch, z.B. durch die Organisation regelmäßiger Treffpunkte für alle Bürger:innen in den Quartieren sowie Informationsveranstaltungen und Beratung für ältere Menschen.

Um die Bedarfe und Bedürfnisse älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die Arbeit aufzunehmen, entstand die Kontaktstellle „Köprü“.
Ein weiterer Schwerpunkt des ZIS seit seiner Gründung ist die Sprachkursarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen.

Ziel der Arbeit ist Informationsaustausch und Vernetzung und der Abbau von Vorurteilen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer, Kulturen, Traditionen und Religionen. Das ZIS ist außerdem ein staatlich anerkannter Kinder- und Jugendhilfeträger.

About us

The Center for Migrants and Intercultural Studies – ZIS – was founded in 1981 as an independent, non-profit and non-party organization. It is committed to promoting the integration of migrants living in Bremen while at the same time preserving their cultural autonomy.

ZIS has its office in Bremen-Gröpelingen and carries out intercultural community work in several districts, e.g. by organizing regular meeting points for citizens in the districts as well as information events and counseling for older people.

The “Köprü” contact point was initiated to include the requirements and needs of migrant elders in the work.
Another focus of ZIS since its foundation has been language course work with different target groups.

The aim of the work is the exchange of information and networking and the elimination of prejudices between people from different countries of origin, cultures, traditions and religions. ZIS is also a state-approved child and youth welfare agency.

Hakkımızda

Göçmenler ve Kültürlerarası Araştırmalar Merkezi ZIS, 1981 yılında bağımsız, kar amacı gütmeyen, kamu yararlılığını öne çıkaran ve partiler üstü bir kuruluş olarak kuruldu. Bremen’de yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu teşvik ederken aynı zamanda kültürel bağımsızlığı korumayı taahüt eder.

ZIS’in Genel Merkezi Bremen – Gröpelingen’dedir. Çeşitli ilçelerde kültürlerarası topluluk çalışmaları yürütür. İlçelerdeki tüm varandaşlar için düzenli buluşma merkezleri organize eder. Yaşlılar ve aileleri için bilgilendirme ve danışma çalışmaları düzenler.

ZIS’in yaşlılar için kurmuş olduğu „Köprü“ isimli iletişim merkezi ile onların sorunlarının çözümüne yönelik çok yönlü çalışmalar yürütür.

ZIS’in kuruluşundan bu yana bir diğer çalışma odak noktası da, farklı hedef grupları için dil kursları yürütmek, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmaktır.

Çalışmaların temel hedefi kültürlerarası bilgi alışverişi, farklı kökenden, kültür, gelenek ve dinlere mensup insanların önyargılarının ortadan kaldırılması ve böylelikle barış içinde birlikte yaşama destek olmaktır.

ZIS aynı zamanda devlet onaylı bir çocuk ve gençlik yardım kuruluşudur. Bu sıfatla gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli destekleme çalışmaları yürütmektedir.